Księgi wieczyste Katowice, ul. Zwrotna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zwrotna 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Zwrotna 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zwrotna 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Zwrotna 8 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Zwrotna 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zwrotna 14 brak lokali