Księgi wieczyste Łaziska Górne, ul. Rolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1M/xxxxxxxx/5 Łaziska Górne, ul. Rolna 4 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/6 Łaziska Górne, ul. Rolna 6 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/5 Łaziska Górne, ul. Rolna 7 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/1 Łaziska Górne, ul. Rolna 9 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/6 Łaziska Górne, ul. Rolna 14 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/0 Łaziska Górne, ul. Rolna 15 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/7 Łaziska Górne, ul. Rolna 16 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/6 Łaziska Górne, ul. Rolna 23 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/4 Łaziska Górne, ul. Rolna 24 brak lokali