Księgi wieczyste Łaziska Górne, ul. Wieżowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1M/xxxxxxxx/1 Łaziska Górne, ul. Wieżowa 1 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/0 Łaziska Górne, ul. Wieżowa 3 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/6 Łaziska Górne, ul. Wieżowa 5 brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/6 Łaziska Górne, ul. Wieżowa 10A brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/9 Łaziska Górne, ul. Wieżowa 32A brak lokali
  KA1M/xxxxxxxx/9 Łaziska Górne, ul. Wieżowa 32B brak lokali