Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Akacjowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Akacjowa 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Akacjowa 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Akacjowa 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Akacjowa 17 brak lokali