Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Asnyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Asnyka 1 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Asnyka 2 10 lokali