Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Astrów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Astrów 2 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Astrów 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Astrów 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Astrów 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Astrów 15 brak lokali