Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Barbary


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Barbary 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Barbary 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Barbary 10 brak lokali