Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Bożka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Bożka 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Bożka 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Bożka 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Bożka 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Bożka 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Bożka 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Bożka 27 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Bożka 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Bożka 34 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Bożka 37 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Bożka 43 brak lokali