Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Brzezińska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Brzezińska 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Brzezińska 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Brzezińska 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Brzezińska 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Brzezińska 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Brzezińska 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Brzezińska 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Brzezińska 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Brzezińska 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Brzezińska 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Brzezińska 19A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Brzezińska 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Brzezińska 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Brzezińska 27 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 28 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Brzezińska 33 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Brzezińska 38 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Brzezińska 40 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 47 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 47A 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Brzezińska 48 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 49 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 51 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 51A 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Brzezińska 52 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 53 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 55 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Brzezińska 55A 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Brzezińska 58 brak lokali