Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Chopina


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Chopina 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Chopina 4 14 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Chopina 4A 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Chopina 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Chopina 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Chopina 36A 16 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Chopina 36B 19 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Chopina 36C 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Chopina 36D 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Chopina 36E 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Chopina 36F 18 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Chopina 36G 16 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Chopina 36H 51 lokali