Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Chromika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Chromika 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Chromika 87 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Chromika 100 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Chromika 100A 2 lokali