Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Curie-Skłodowskiej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Curie-Skłodowskiej 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Curie-Skłodowskiej 6 brak lokali