Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Dębowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Dębowa 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Dębowa 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Dębowa 5 brak lokali