Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Długosza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Długosza 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Długosza 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Długosza 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Długosza 19C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Długosza 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Długosza 23A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Długosza 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Długosza 32A brak lokali