Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Dolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Dolna 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Dolna 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Dolna 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Dolna 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Dolna 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Dolna 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Dolna 20B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Dolna 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Dolna 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Dolna 29 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Dolna 39 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Dolna 53 brak lokali