Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Dworcowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Dworcowa 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Dworcowa 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Dworcowa 3A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Dworcowa 3B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Dworcowa 3C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Dworcowa 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Dworcowa 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Dworcowa 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Dworcowa 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Dworcowa 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Dworcowa 9 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Dworcowa 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Dworcowa 11A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Dworcowa 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Dworcowa 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Dworcowa 54 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Dworcowa 60 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Dworcowa 131 2 lokali