Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Dziewanny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Dziewanny 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Dziewanny 8 brak lokali