Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Fabryczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Fabryczna 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Fabryczna 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Fabryczna 7D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Fabryczna 10 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Fabryczna 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Fabryczna 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Fabryczna 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Fabryczna 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Fabryczna 23 brak lokali