Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Fików


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Fików 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Fików 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Fików 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Fików 5B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Fików 18 brak lokali