Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Fitelberga


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Fitelberga 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Fitelberga 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Fitelberga 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Fitelberga 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Fitelberga 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Fitelberga 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Fitelberga 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Fitelberga 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Fitelberga 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Fitelberga 15 brak lokali