Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Górnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Górnicza 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Górnicza 5 34 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Górnicza 7 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 11 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 11A 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 11B 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Górnicza 12 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Górnicza 12A 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Górnicza 12B 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Górnicza 12C 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Górnicza 13 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Górnicza 15 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Górnicza 16 30 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Górnicza 16A 30 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Górnicza 17 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Górnicza 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 19 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 20 19 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 20A 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 20B 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 20C 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 20D 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 20E 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 20F 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Górnicza 20G 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 21 13 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 21B 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 23 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 23A 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 25 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 25A 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 27 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Górnicza 27A 3 lokali