Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Harcerska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Harcerska 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Harcerska 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Harcerska 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Harcerska 7A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Harcerska 9 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Harcerska 12 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Harcerska 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Harcerska 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Harcerska 21 brak lokali