Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Hołuja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Hołuja 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Hołuja 12 brak lokali