Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Hutnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Hutnicza 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Hutnicza 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Hutnicza 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Hutnicza 10 brak lokali