Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Jasińskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Jasińskiego 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Jasińskiego 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Jasińskiego 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Jasińskiego 5 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Jasińskiego 7A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Jasińskiego 9A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Jasińskiego 11 brak lokali