Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Kawy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kawy 2 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kawy 2A 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kawy 2B 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kawy 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kawy 6 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kawy 6A 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kawy 8 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kawy 10 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kawy 10A 17 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kawy 12 43 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kawy 12A 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kawy 12B 1 lokali