Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Kilińskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kilińskiego 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kilińskiego 3 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kilińskiego 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kilińskiego 10 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kilińskiego 12 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kilińskiego 33 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kilińskiego 34 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kilińskiego 35 2 lokali