Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Kokota


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kokota 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kokota 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kokota 31 brak lokali