Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Konopnickiej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Konopnickiej 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Konopnickiej 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Konopnickiej 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Konopnickiej 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Konopnickiej 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Konopnickiej 14 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Konopnickiej 14A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Konopnickiej 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Konopnickiej 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Konopnickiej 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Konopnickiej 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Konopnickiej 26A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Konopnickiej 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Konopnickiej 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Konopnickiej 31 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Konopnickiej 32 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Konopnickiej 37 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Konopnickiej 50 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Konopnickiej 51B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Konopnickiej 52 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Konopnickiej 53B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Konopnickiej 53C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Konopnickiej 53E brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Konopnickiej 59 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Konopnickiej 60 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Konopnickiej 61 brak lokali