Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Kormoranów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kormoranów 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kormoranów 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kormoranów 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kormoranów 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kormoranów 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kormoranów 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kormoranów 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kormoranów 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kormoranów 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kormoranów 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kormoranów 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kormoranów 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kormoranów 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kormoranów 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kormoranów 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kormoranów 15A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kormoranów 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kormoranów 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kormoranów 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kormoranów 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kormoranów 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kormoranów 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kormoranów 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kormoranów 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kormoranów 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kormoranów 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kormoranów 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kormoranów 27 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kormoranów 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kormoranów 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kormoranów 30 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kormoranów 31 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kormoranów 32 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kormoranów 33 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kormoranów 34 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kormoranów 35 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kormoranów 36 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kormoranów 37 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kormoranów 38 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kormoranów 39 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kormoranów 40 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kormoranów 41 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kormoranów 42 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kormoranów 43 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kormoranów 44 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kormoranów 45 brak lokali