Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Kościelniaka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 6B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kościelniaka 9B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kościelniaka 9C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 11B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kościelniaka 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 14F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 18C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kościelniaka 23A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kościelniaka 25A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kościelniaka 25CA brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 25D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kościelniaka 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 30 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 32A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 37 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kościelniaka 38 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kościelniaka 44 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 44A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kościelniaka 46B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 48 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 49 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 50 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 53 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kościelniaka 53F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 54 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kościelniaka 54B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 55 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kościelniaka 55A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 62B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kościelniaka 62C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kościelniaka 68B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kościelniaka 68D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 68E brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 68F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kościelniaka 74 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kościelniaka 77 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 77A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 78 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Kościelniaka 78A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 78H brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 82A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 82R brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kościelniaka 82S brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 82ZK brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 84 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 85 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kościelniaka 87 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kościelniaka 91 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 91A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 91G brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 91H brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 92C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 92E brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 93 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 95A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 99 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 99A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 100 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 100G brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kościelniaka 102E brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 103 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kościelniaka 106F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kościelniaka 109 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 112A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kościelniaka 113 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Kościelniaka 118 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 119C 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 119D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 119E brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 119F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 119G brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 119H brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 120 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Kościelniaka 133 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 133D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kościelniaka 135A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 135B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 135C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kościelniaka 135D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Kościelniaka 135F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Kościelniaka 135G brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Kościelniaka 135H brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 139A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Kościelniaka 141B brak lokali