Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Kownackiej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Kownackiej 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Kownackiej 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kownackiej 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Kownackiej 16 brak lokali