Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Krakowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Krakowska 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Krakowska 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Krakowska 2B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Krakowska 2C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Krakowska 2D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Krakowska 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Krakowska 14 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Krakowska 14A 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Krakowska 14B 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Krakowska 14C 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Krakowska 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Krakowska 79 brak lokali