Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Ligonia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Ligonia 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Ligonia 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Ligonia 5 brak lokali