Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Łukasiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Łukasiewicza 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Łukasiewicza 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Łukasiewicza 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Łukasiewicza 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Łukasiewicza 32 brak lokali