Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Malinowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Malinowa 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Malinowa 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Malinowa 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Malinowa 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Malinowa 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Malinowa 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Malinowa 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Malinowa 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Malinowa 30 brak lokali