Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Mickiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mickiewicza 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Mickiewicza 3 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Mickiewicza 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mickiewicza 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 9 18 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 11 26 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Mickiewicza 13 44 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 14 35 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 16 39 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 18 31 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Mickiewicza 19 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 20 61 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 20A 14 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 20B 13 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 20C 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 20D 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 22 58 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Mickiewicza 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mickiewicza 30 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Mickiewicza 37 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Mickiewicza 41 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mickiewicza 41A 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mickiewicza 43 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mickiewicza 43A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mickiewicza 49 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mickiewicza 50 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Mickiewicza 51 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Mickiewicza 69 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mickiewicza 73 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Mickiewicza 79 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mickiewicza 81 brak lokali