Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Mielęckiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Mielęckiego 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mielęckiego 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Mielęckiego 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Mielęckiego 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mielęckiego 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mielęckiego 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Mielęckiego 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mielęckiego 48 2 lokali