Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Mikołowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Mikołowska 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Mikołowska 4 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mikołowska 4A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 5 40 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 7 70 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Mikołowska 8 24 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mikołowska 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Mikołowska 10 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Mikołowska 12 31 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Mikołowska 12A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Mikołowska 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Mikołowska 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Mikołowska 16 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mikołowska 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 26A 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 28 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mikołowska 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 30 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mikołowska 31 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 32 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 34 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 36 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mikołowska 38 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mikołowska 38A 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mikołowska 38B 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mikołowska 38C 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mikołowska 38D 16 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mikołowska 40 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mikołowska 42 20 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mikołowska 42A 21 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Mikołowska 42B 13 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Mikołowska 42D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Mikołowska 44A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Mikołowska 46 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Mikołowska 49 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Mikołowska 52 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Mikołowska 52C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Mikołowska 56 brak lokali