Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Nad Przemszą


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 45 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 51 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 53 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 55 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 59 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 63 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 69 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 73 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 77 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Nad Przemszą 81 brak lokali