Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Obrzeżna Zachodnia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Obrzeżna Zachodnia 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Obrzeżna Zachodnia 37 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Obrzeżna Zachodnia 91 brak lokali