Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Ogrodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Ogrodowa 3 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Ogrodowa 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Ogrodowa 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Ogrodowa 6A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Ogrodowa 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Ogrodowa 11B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Ogrodowa 11C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Ogrodowa 11D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Ogrodowa 13 brak lokali