Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Okrzei


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Okrzei 1 55 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Okrzei 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Okrzei 3 82 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Okrzei 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Okrzei 5 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Okrzei 7 19 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Okrzei 7A 18 lokali