Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Paderewskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Paderewskiego 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Paderewskiego 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Paderewskiego 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Paderewskiego 6A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Paderewskiego 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Paderewskiego 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Paderewskiego 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Paderewskiego 31 brak lokali