Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Pogodna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Pogodna 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Pogodna 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Pogodna 13B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Pogodna 13C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Pogodna 13D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Pogodna 13E brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Pogodna 13F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Pogodna 19A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Pogodna 27 brak lokali