Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Polna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Polna 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Polna 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Polna 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Polna 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Polna 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Polna 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Polna 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Polna 32 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Polna 34 brak lokali