Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Poprzeczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Poprzeczna 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Poprzeczna 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Poprzeczna 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Poprzeczna 14 brak lokali