Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Przybosia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Przybosia 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Przybosia 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Przybosia 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Przybosia 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Przybosia 8 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Przybosia 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Przybosia 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Przybosia 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Przybosia 12 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Przybosia 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Przybosia 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Przybosia 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Przybosia 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Przybosia 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Przybosia 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Przybosia 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Przybosia 27 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Przybosia 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Przybosia 31 brak lokali