Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Reja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Reja 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Reja 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Reja 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Reja 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Reja 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Reja 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Reja 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Reja 18A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Reja 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Reja 22 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Reja 22A 13 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Reja 22B 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Reja 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Reja 24 25 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Reja 26 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Reja 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 30 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Reja 31 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 32 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Reja 33 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 34 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Reja 40 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Reja 41 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 42 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 42A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Reja 43 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Reja 45 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Reja 46 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Reja 47 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Reja 48 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 49 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 50A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Reja 50B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Reja 52 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Reja 52B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Reja 56 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Reja 57 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Reja 57A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Reja 58 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Reja 59 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Reja 60 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Reja 60A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Reja 61 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Reja 63 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Reja 67 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Reja 71 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Reja 73 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Reja 77 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Reja 79 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Reja 87 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Reja 89 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Reja 116 brak lokali