Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Rolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Rolna 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Rolna 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Rolna 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Rolna 8 brak lokali